Google

در این وب سایت


تغذیه و سلامت
رژیم غذایی سالم و تاثیر آن بر سلامت و بهبود بیماری ها - نوع تغذیه و سبک زندگی است که سلامتی پایدار را به ارمغان می آورد

کتاب بیماری ها
نام کتاب :

بیماری ها 

نشر از :  مجله الکترونیکی ویستا  ( 1389 )
تعداد صفحات : 1110 صفحه

دانلود کتاب " بیماری ها " 

توضیح :
در این کتاب به معرفی حدود 500 عنوان بیماری های مختلف و علل و علائم و روش درمان آن ها پرداخته شده است .
در ادامه مطلب ، فهرست عناوین بیماری های توضیح داده شده در این کتاب را مشاهده نمایید .
 فهرست مطالب کتاب " بیماری‌ها "

    آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌ ـ glaucoma primary close angle
    آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاویه‌ باز ـ glaucoma chronic open angle
    آب‌ مروارید ـ cataract
    آبسه‌ آنوركتال‌ ـ anorectal abscess
    آبسه‌ پستان‌ ـ breast abscess
    آبسه‌ ریه‌ ـ lung abscess
    آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ ـ brain or epidural abscess
    آبله‌ مرغان‌ ـ chickenpox
    آپاندیسیت ـ appendicitis ‌
    آترواسكلروز (تصلب‌ شرایین‌) ـ atherosclerosis
    آتلكتازی‌ ـ atelectasis
    آرتریت‌ روماتویید كودكان‌ ـ arthritis juvenile rheumatoid
    آرتریت‌ عفونی‌ (چركی‌) ـ arthritis infectious
    آرتریت‌ مرتبط‌ با پسوریازیس‌ ـ psoriatic arthritis
    آرتیت‌ روماتوئید ـ arthritis rheumatoid
    آرنج‌ تنیس‌بازان ـ tennis elbow ‌
    آزبستوز ـ asbestosis
    آسم‌ ـ asthma
    آسیب‌ به‌ گوش‌ میانی‌ در اثر تغییرات‌ فشاری‌ ـ barotitis media
    آفت دهان ـ canker sores
    آفتاب‌زدگی‌ (حساسیت‌ به‌ نور آفتاب‌) ـ sun poisoning
    آفتاب‌سوختگی‌ ـ sunburn
    آكنه‌ (جوشهای‌ غرور) ـ acne
    آكنه‌ روزاسه‌ ـ acne rosacea
    آلرژی‌ غذائی‌ ـ allergy food
    آمبولی‌ ریه‌ ـ pulmonary embolism
    آمپیم‌ ـ empyema
    آمفیزم‌ ـ emphysema
    آمنوره‌ (قطع‌ قاعدگی‌) ثانویه‌ ـ amenorrhea secondary
    آمنوره‌ اولیه‌ ـ amenorrhea primary
    آمیبیاز (اسهال‌ خونی‌ آمیبی‌) ـ amebiasis
    آمیوتروفیك‌ لاترال‌ اسكلروز ـ amyotrophic lateral sclerosis
    آنافیلاكسی‌ (شوك‌ آلرژیك‌) ـ anaphylaxis
    آندوكاردیت‌ ـ endocarditis
    آندومتریوز ـ endometriosis
    آنرژین‌ صدری‌ ـ angina pectoris
    آنسفالیت‌ ویروسی‌ ـ encephalitis viral
    آنفلوانزا ـ influenza
    آنوریسم‌ ـ aneurysm
    اپیدیدیمیت‌ ـ epididymitis
    اپی‌گلوتیت‌ ـ epiglottitis
    اتواسكلروز ـ otosclerosis
    اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه‌ ـ post traumatic stress disorder
    اختلال‌ خلقی‌ فصلی‌ ـ seasonal affective disorder
    اختلال‌ دوقطبی‌ ـ bipolar disorder
    اختلال‌ رشد بچه‌ ـ failure to thrive
    اختلال‌ كم‌ توجهی‌ ـ بیش‌ فعالی‌ ـ attention deficit hyperactivity disorder
    اختلال‌ هراس‌ ـ panic disorder
    اختلالات‌ آب‌ و الكترولیت‌ ـ fluid and electrolyte disorders
    اختلالات‌ سازگاری‌ ـ adjustment disorders
    اختلالات‌ شخصیت‌ ـ personality disorders
    ادم‌ ریه‌ ـ pulmonary edema
    اریتم‌ گرهی‌ ـ erythema nodosum
    اریتم‌ مولتی‌فرم‌ ـ erythema multiforme
    اسپوروتریكوز ـ sporotrichosis
    اسپوندیلوز گردن‌ ـ cervical spondylosis
    اسپوندیلیت‌ آنكیلوزان‌(بیماری ماری ـ استرامپل؛AS) ـ spondylitis ankylosing
    استئوآرتریت‌ ـ osteoarthritis
    استئومیلیت‌ ـ osteomyelitis
    استرس‌ ـ stress
    استفراغ‌ شدید حاملگی‌ ـ hyperemesis gravidarum
    استوماتیت‌ ـ stomatitis
    اسكلرودرمی‌ ـ scleroderma
    اسكلروز متعدد (اِم‌. اِس‌) ـ multiple sclerosis
    اسكولیوز ـ scoliosis
    اسكیزوفرنی‌ ـ schizophrenic disorders
    اسهال‌ حاد ـ diarrhea acute
    اسهال‌ خونی‌ باكتریایی‌ (شیگلوز) ـ dysentery bacillary
    اسهال‌ مزمن‌ غیراختصاصی‌ دوران‌ كودكی‌ ـ diarrhea chronic non specific of childhood
    اضطراب‌ ـ anxiety
    افسردگی‌ ـ depression
    افسردگی‌ پس‌ از زایمان‌ ـ postpartum depression
    افسردگی‌ خفیف‌ (دیس‌تایمی)‌ ـ dysthymia
    اكتروپیون‌ ـ ectropion
    اگزما ـ eczema
    التهاب‌ تیرویید (تیروییدیت‌) ـ thyroiditis
    التهاب‌ زبان‌ (گلوسیت‌) ـ tongue inflammation
    التهاب‌ عنبیه‌ ـ iritis
    التهاب‌ قرنیه‌ (كراتیت‌) ـ keratitis
    التهاب‌ ملتحمه‌ ـ conjunctivitis
    الكلیسم‌ ـ alcoholism
    انتروپیون‌ ـ entropion
    انتروكولیت‌ با غشای‌ كاذب‌ ـ pseudomembranous enterocolitis
    انحراف‌ تیغه‌ بینی‌ ـ nasal septum deviated
    انحراف‌ چشم‌ ـ strabismus
    انعقاد داخل‌ عروق‌ منتشر ـ disseminated intravascular coagulation
    اورتریت‌ ـ urethritis
    اوریون‌ ـ mumps
    ایدز ـ HIV and aids
    ایست‌ قلبی‌ ـ cardiac arrest
    بالانیت‌ ـ balanitis
    بثورات‌ ناشی‌ از بستن‌ پوشك‌ ـ diaper rash
    برجس‌ (ویتیلیگو) ـ vitiligo
    برفك‌ (كاندیدیاز دهانی‌) ـ thrush
    برونشكتازی‌ ـ bronchiectasis
    برونشیت‌ حاد ـ bronchitis acute
    برونشیت‌ مزمن‌ ـ bronchitis chronic
    برونشیولیت‌ ـ bronchiolitis
    بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌ ـ earwax blockage
    بلاستومیكوز ـ blastomycosis
    بلفاریت‌ ـ blepharitis
    بلوك‌ قلبی‌ ـ heart block
    بواسیر ـ hemorrhoids
    بوتولیسم ـ botulism‌
    بورسیت‌ ـ bursitis
    بولیمی‌ ـ bulimia
    بونیون‌ ـ bunion
    به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ كلسیم‌ خون‌ ـ calcium imbalance
    بی‌اختیاری‌ اجابت‌ مزاج‌ در كودكان‌ ـ encopresis
    بی‌اختیاری‌ ادرار ـ incontinence functional
    بی‌اختیاری‌ ادرار استرسی‌ ـ Incontinence stress
    بی‌اختیاری‌ ادرار فوریتی‌ ـ incontinence urge
    بی‌اشتهایی‌ عصبی‌ ـ anorexia nervosa
    بی‌خوابی‌ ـ insomnia
    بیرون‌زدگی‌ رحم‌ ـ uterine prolapse
    بیماری‌ آدیسون‌ ـ addison's disease
    بیماری‌ آلزایمر ـ alzheimer's disease
    بیماری‌ اسگود ـ شلاتر ـ osgood schlatter disease
    بیماری‌ انسداد ریوی‌ مزمن‌ ـ chronic obstructive pulmonary disease
    بیماری‌ برگر ـ buerger's disease
    بیماری‌ پاركینسون‌ ـ parkinson's disease
    بیماری‌ پاژه‌ استخوان‌ ـ paget's disease of bone
    بیماری‌ تای‌ ساكس‌ ـ tay sachs disease
    بیماری‌ حركت‌ ـ motion sickness
    بیماری‌ دریچه‌ای‌ قلب‌ ـ heart valve disease
    بیماری دست، پا و دهان ـ hand foot and mouth disease
    بیماری‌ دیورتیكولی‌ ـ diverticular disease
    بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌ ـ coronary artery disease
    بیماری‌ سلیاك‌ ـ celiac disease
    بیماری‌ فیبروكیستیك‌ پستان‌ ـ fibrocystic breast disease
    بیماری‌ قلب‌ ناشی‌ از مشكل‌ ریه‌ ـ cor pulmonale
    بیماری‌ كرون‌ ـ crohn's disease
    بیماری‌ لِگ‌ ـ كالو ـ پرتس‌ ـ legg calve perthes disease
    بیماری‌ لایم‌ ـ lyme disease
    بیماری‌ مِنِیر ـ menier's disease
    بیماری‌ ناشی‌ از تابش‌ اشعه‌ ـ radiation sickness
    بیماری‌ ناشی‌ از كاهش‌ ناگهانی‌ فشار ـ decompression sickness
    بیماری‌ هوچكین‌ ـ hodgkins disease
    بیماری‌های‌ نقص‌ ایمنی‌ ـ immunodeficiency diseases
    پارگی‌ پرده‌ گوش‌ ـ eardrum ruptured
    پارگی‌ و بیرون‌زدگی‌ دیسك‌ بین‌ مهره‌ای‌ ـ disk ruptured
    پارونیشیا ـ paronychia
    پانكراتیت‌ ـ pancreatitis
    پای‌ دیابتی‌ و مشكلات‌ پوستی‌ ـ diabetes feet and skin problems
    پای‌ ورزشكاران‌ ـ athlete's foot
    پدیده‌ و بیماری‌ رینود ـ raynaud's disease and phenomenon
    پركاری‌ پاراتیرویید ـ hyperparathyroidism
    پركاری‌ تیرویید ـ hyperthyroidism
    پروكتیت‌ ـ proctitis
    پرولاپس‌ دریچه‌ میترال‌ ـ mitral valve prolapse
    پره‌اكلامپسی‌ و اكلامپسی‌ ـ preeclampsia and eclampsia
    پریتونیت‌ ـ peritonitis
    پریكاردیت‌ حاد ـ pericarditis acute
    پریودنتیت‌ (التهاب‌ لثه)‌ ـ periodontitis
    پسوریازیس‌ ـ psoriasis
    پسیتاكوز ـ psittacosis
    پلورزی‌ (پلوریت‌؛ پلورو دینی)‌ ـ pleurisy
    پلی‌ آرتریت‌ گرهی‌ ـ polyarteritis nodosa
    پلی‌ سیتمی‌ ـ polycythemia
    پلی‌میالژی‌ روماتیكا یا آرتریت‌ گیجگاهی‌ ـ polymyalgia rheumatica or temporal arteritis
    پلی‌میوزیت‌ و درماتومیوزیت‌ ـ polymyositis and dermatomyositis
    پنوموتوراكس‌ ـ pneumothorax
    پنوموكونیوز ـ pneumoconiosis
    پنومونی‌ باكتریایی‌ ـ pneumonia bacterial
    پنومونی‌ پنوموسیستیس‌ كارینی‌ ـ pneumonia pneumocystis carinii
    پنومونی‌ مایكوپلاسمایی‌ ـ pneumonia mycoplasmal
    پنومونی‌ ویروسی‌ ـ pneumonia viral
    پورپورای‌ آلرژیك‌ ـ purpura allergic
    پورفیری‌ ـ porphyria
    پوكی‌ استخوان‌ ـ osteoporosis
    پولیپ‌ بینی‌ ـ nasal polyps
    پولیپ‌ روده‌ بزرگ‌ ـ large intestine polyp
    پولیپ‌ گردن‌ رحم‌ ـ cervical polyps
    پیتریازیس‌ آلبا ـ pityriasis alba
    پیتریازیس‌ روزه‌آ ـ pityriasis rosea
    پیچ‌خوردگی‌ بیضه‌ ـ testicle torsion
    پیچ‌خوردگی‌ و كشیدگی‌ ـ sprains and strains
    پیكا ـ pica
    تاندونیت‌ و تنوسینوویت‌ ـ tendinitis and tenosynovitis
    تب‌ با منشأ نامشخص‌ ـ fever of unknown origin
    تب‌ دره‌ (كوكسیدیومایكوز) ـ valley fever
    تب‌ روماتیسمی‌ ـ rheumatic fever
    تب‌ مالت‌ ـ brucellosis
    تب یونچه (رینیت آلرژیك) ـ hayfever
    تب‌خال‌ ـ cold sore
    تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی‌ ـ herpes genital
    ترس‌ مرضی‌ ـ phobias
    ترومبوز آمبولی‌ شریانی‌ ـ thrombosis and embolus arterial
    ترومبوز ورید عمقی‌ ـ thrombosis deep vein
    ترومبوسیتوپنی‌ ـ thrombocytopenia
    ترومبوفلبیت‌ ـ thrombophlebitis superficial
    تریشینوز ـ trichinosis
    تشنج‌ ناشی‌ از تب‌ ـ convulsion febrile
    تعریق‌ بیش‌ از اندازه‌ ـ hyperhidrosis
    تغییر بافت‌ پوششی‌ گردن‌ رحم‌ ـ cervical erosion
    تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌(تندضربانی) ـ heartbeat rapid
    تنفس‌ سریع‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد) ـ hyperventilation
    تنگی‌ مادرزادی‌ پیلور ـ pyloric stenosis congenital
    تنگی‌ مری‌ یا ازوفاژیت‌ خورنده‌ ـ esophageal stricture or corrosive esophagitis
    تنگی‌ هیپرتروفیك‌ زیر آئورت‌ با علت‌ ناشناخته‌ ـ idiopathic hypertrophic subaortic stenosis
    تورتیكولی‌ (كجی‌ گردن‌) ـ torticollis
    توكسوپلاسموز ـ toxoplasmosis
    تومور طناب‌ نخاعی‌ ـ spinal cord tumor
    تومور مثانه‌ ـ bladder tumor
    تومور مغزی‌ ـ brain tumor
    تومور ویلمز ـ wilms tumor
    تومورهای‌ خوش‌خیم‌ دهان‌ و زبان‌ ـ mouth or tongue tumor bening
    تومورهای‌ غدد بزاقی‌ ـ salivary gland tumor
    تومورهای‌ فیبرویید رحم‌ ـ fibroid tumors of the uterus
    تومورهای‌ هیپوفیز ـ pituitary tumor
    تونسیلیت‌ ـ tonsillitis
    تیفوس‌ كنه‌ای‌ ـ tick typhus
    جدا شدن‌ جفت‌ قبل‌ از زایمان‌ ـ abruptio placentea
    جداشدگی‌ شبكیه‌ ـ retinal detachment
    جسم‌ خارجی‌ در چشم‌ ـ eye foreign body in
    جمود مفصل‌ شانه‌ (كپسولیت‌ چسبنده‌) ـ shoulder-frozen
    چاقی‌ ـ obesity
    حاملگی‌ خارج‌ رحمی‌ ـ ectopic pregnancy
    حصبه‌ (تب‌ روده‌ای‌) ـ typhoid fever
    حمله‌ ایسكمیك‌ گذرا (TIA) ـ transient ischemic attack
    حمله‌ قلبی‌ (انفاركتوس‌ عضله‌ قلب‌) ـ heart attack
    خار پاشنه‌ پا ـ heel spur
    خارش‌ زمستانی‌ (اگزمای‌ خشك‌) ـ winter itch
    خال‌های‌ پوستی‌ دیسپلاستیك‌ ـ nevl dysplastic
    خراشیدگی‌ یا زخم‌ قرنیه‌ ـ corneal abrasion and ulcer
    خروسك‌ ـ croup
    خودبیمارانگاری‌ ـ hypochondriasis
    خونریزی‌ بینی‌ ـ nosebleed
    خونریزی‌ خارج‌ سخت‌شامه‌ای‌ ـ extradural hemorrhage
    خونریزی‌ رحم‌ پس‌ از یائسگی‌ ـ uterine bleeding postmenopausal
    خونریزی‌ رحم‌ در اثر اختلال‌ كاركرد(خونریزی‌ غیر طبیعی‌ قبل‌ از یائسگی‌ از رحم‌) ـ uterine bleeding dysfunctional
    خونریزی‌ زیر ملتحمه‌ ـ subconjunctival hemorrhage
    خونریزی‌ زیرعنكبوتیه‌ ـ subarachnoid hemorrhage
    خونریزی‌ و هماتوم‌ زیرسخت‌شامه‌ ـ subdural hemorrhage and hematoma
    در آستانه‌ غرق‌ شدگی ـ drowning near‌
    در رفتگی‌ یا نیم‌دررفتگی‌ ـ dislocation or subluxation
    درد به‌ هنگام‌ مقاربت‌ جنسی‌ در زنان‌ ـ dyspareunia
    درد در قسمت‌ پایینی‌ كمر ـ back pain
    درد عصب‌ سه‌ قلو (نورالژی‌ تری‌ ژمینال‌) ـ trigeminal neuralgia
    درد قاعدگی‌ ـ dysmenorrhea
    درماتیت‌ آتوپیك‌ ـ dermatitis atopic
    درماتیت‌ تماسی‌ ـ dermatitis contact
    درماتیت‌ شوره‌ای‌ ـ dermatitis seborrheic
    درماتیت‌ هرپتی‌ فرم‌ ـ dermatitis herpetiformis
    درهم‌روی‌ روده‌ ـ intussusception
    دندان‌ در آوردن‌ ـ teething
    دندان‌ قروچه‌ ـ tooth grinding
    دهان خندقی‌(ژنژیویت زخمی نكروزدهنده،بیماری ونسان) ـ trench mouth
    دیابت‌ بیمزه‌ ـ diabetes insipidus
    دیابت‌ حاملگی‌ ـ gestational diabetes mellitus
    دیابت‌ شیرین‌ غیروابسته‌ به‌ انسولین‌ ـ diabetes mellitus non insulin dependent
    دیابت‌ شیرین‌ وابسته‌ به‌ انسولین‌ ـ diabetes mellitus insulin dependent
    دیس‌ هیدروز ـ dyshidrosis
    دیسپلازی‌ گردن‌ رحم‌ ـ cervical dysplasia
    دیستروفی‌ عضلانی‌ ـ muscular dystrophy
    دیفتری‌ ـ diphtheria
    روزئولا اینفانتوم‌ ـ roseola infantum
    زخم‌ پپتیك‌ (زخم‌ دوازدهه‌، زخم‌ معده‌) ـ ulcer peptic
    زخم‌ سطحی‌ معده‌ ـ gastric erosion
    زرد زخم‌ ـ impetigo
    زگیل‌ (وروكا ولگاریس‌) ـ warts
    زگیل‌های‌ مقاربتی‌ (زگیل‌های‌ تناسلی‌، زگیل‌های‌ مرطوب‌) ـ warts venereal
    زوال‌ عقل‌ (دمانس‌) ـ dementia
    زونا (هرپس‌ زوستر) ـ herpes zoster
    ژنژیویت‌ ـ gingivitis
    ژیاردیاز ـ giardiasis
    ساركوم‌ كاپوسی‌ ـ Kaposis sarcoma
    سرخجه‌ ـ rubella
    سرخك‌ ـ measles
    سردرد تنشی‌ یا عروقی‌ ـ headache tension or vascular
    سردرد خوشه‌ای ـ headache cluster
    سرطان‌ بیضه‌ ـ testicular cancer
    سرطان‌ پستان‌ ـ breast cancer
    سرطان‌ پوست‌، سرطان‌ سلول‌ پایه‌ای‌ ـ skin cancer basal cell
    سرطان‌ پوست‌، سرطان‌ سلول‌ سنگفرشی‌ ـ skin cancer squamous cell
    سرطان‌ حنجره‌ ـ larynx cancer
    سرطان‌ دهان‌ ـ oral cancer
    سرطان‌ رحم ـ uterine cancer
    سرطان‌ روده‌ بزرگ‌ ـ large intestine cancer
    سرطان‌ ریه‌ ـ lung cancer
    سرطان‌ كبد ـ liver cancer
    سرطان‌ گردن‌ رحم‌ ـ cervical cancer
    سرطان‌ لوزالمعده‌ ـ pancreatic cancer
    سرطان‌ مری‌ ـ esophagus cancer
    سرطان‌ معده‌ ـ stomach cancer
    سرطان‌ مهبل‌ یا وولو ـ vagina or vulva cancer of
    سرماخوردگی‌ ـ cold common
    سرمازدگی‌ ـ frostbite
    سقط‌ ـ miscarriage
    سكته‌ مغزی‌ ـ stroke
    سكسكه‌ ـ hiccup
    سل‌ (توبركولوز) ـ tuberculosis
    سلولیت‌ ـ cellulitis
    سنگ‌ كلیه‌ ـ kidney stones
    سنگ‌ كیسه‌ صفرا ـ gallstones
    سوء مصرف‌ مواد و اعتیاد ـ drug abuse and addiction
    سوءجذب‌ ـ malabsorption
    سوءرفتار و خشونت‌ در منزل‌ ـ domestic violence
    سوءمصرف‌ و اعتیاد به‌ مواد ـ substance abuse and addiction
    سوءهاضمه‌ ـ indigestion
    سوختگی‌ها ـ burns
    سوزاك‌ ـ gonorrhea
    سوزش‌ سر دل ـ heartburn‌
    سوزش‌ سر دل‌ به‌ هنگام‌ حاملگی‌ ـ heartburn during pregnancy
    سوگ‌ (ماتم‌) ـ grief
    سیاه‌ سرفه‌ ـ whooping cough
    سیروز كبدی‌ ـ cirrhosis of the liver
    سیستیت‌ بینابینی‌ ـ interstitial cystitis
    سیفلیس‌ ـ syphilis
    سیلیكوز ـ silicosis
    سینوزیت‌ ـ sinus infection
    شالازیون‌ ـ chalazion
    شب‌ ادراری‌ ـ bed wetting
    شپش‌ (پدیدیكولوز) ـ lice
    شقاق‌ مقعد ـ anal fissure
    شكستگی‌ استخوان‌ ـ bone fracture
    شكستگی‌ بینی‌ ـ nose fracture
    شكستگی‌ سر استخوان‌ ران‌ ـ hip fracture
    شوك‌ ـ shock
    صرع‌ ـ epilepsy
    ضایعات‌ خوش‌خیم‌ پوست‌ ـ skin lesions benign
    ضربه و آسیب سر ـ head injury
    طاسی‌ سر طبق‌ الگوی‌ مشخص‌ ـ baldness pattern
    طاسی‌ منطقه‌ای‌ ـ alopecia areata
    عدم‌ تحمل‌ لاكتوز ـ lactose intolerance
    عدم‌ تعادل‌ پتاسیم‌ ـ potassium imbalance
    عدم‌ نزول‌ بیضه‌ ـ testes undescended
    عرق‌سوز (میلیاریا روبرا) ـ prickly heat
    عفونت‌ حاد كلیه‌ ـ kidney infection acute
    عفونت‌ زخم‌ جراحی‌ ـ surgical wound infection
    عفونت‌ سالمونلا ـ salmonella infections
    عفونت‌ غدد بزاقی‌ ـ salivary gland infection
    عفونت‌ كلامیدیایی‌ ـ chlamydia infection
    عفونت‌ گردن‌ رحم‌ ـ cervicitis
    عفونت‌ گوش‌ خارجی ـ ear infection outer
    عفونت‌ گوش‌ میانی‌ ـ ear infection middle
    عفونت‌ مثانه‌ در زنان‌ ـ bladder infection female
    عفونت‌ مثانه‌ در مردان‌ ـ bladder infection male
    عفونت‌ مزمن‌ كلیه‌ ـ kidney infection chronic
    عفونت‌ یا انسداد مجرای‌ اشكی‌ ـ tear duct infection or blockage
    عقب‌ماندگی‌ ذهنی‌ ـ mental retardation
    غش‌ كردن‌ (سنكوپ‌) ـ fainting
    فارنژیت‌ ـ pharyngitis
    فئوكروموسیتوم‌ ـ pheochromocytoma
    فتق‌ ـ hernia
    فتق‌ هیاتال ـ hiatal hernia
    فرو رفتن‌ ناخن‌ پا در گوشت‌ ـ toenail ingrown
    فشار خون‌ بالا ـ hypertension
    فلج‌ بل ـ bell's palsy
    فلج‌ مغزی‌ ـ cerebral palsy
    فولیكولیت‌ باكتریایی‌ ـ folliculitis bacterial
    فولیكولیت‌ قارچی‌ ـ folliculitis fungal
    فیبروز كیستیك‌ ـ cystic fibrosis
    فیبروزیت‌ ـ fibrositis
    فیبریلاسیون‌ دهلیزی‌ ـ atrial fibrillation
    فیستول‌ مقعدی‌ ـ anal fistula
    قارچ‌ ناخن‌ ـ nails ringworm infection of
    قانقاریا ـ gangrene
    کاندیدیاز پوست ـ candidiasis of skin
    كاردیومیوپاتی‌ ـ cardiomyopathy
    كارسینوم‌ كلیه‌ ـ hypernephroma
    كچلی‌ تغییردهنده‌ رنگ‌ (تینا ورسیكالر) ـ tinea versicolor
    كچلی‌ قارچی‌ ـ ringworm
    كچلی‌ كشاله‌ ران‌ (تیناكروریس‌) ـ tinea cruris
    كراتوز اكتینیك‌ ـ keratosis actinic
    كراتوز سبورئیك‌ ـ keratoses seborrheic
    كراتوزیس‌ پیلاریس‌ ـ keratosis pilaris
    كرم‌ نواری‌ ـ tapeworm
    كرمك‌ (كرم‌ نخی‌) ـ pinworms
    كرم‌های‌ گرد ـ roundworms
    كریپتوكوكوز ـ cryptococcosis
    كزاز ـ tetanus
    كشیدگی‌ گردن‌ ـ whiplash
    كلویید ـ Keloids
    كله‌ سیستیت‌ یا كلانژیت‌ ـ cholecystitis or cholangitis
    كلیه‌ پلی‌كیستیك‌ ـ kidney polycystic
    كم‌ شدن‌ دمای‌ بدن‌ ـ hypothermia
    كم‌آبی‌ بدن‌ ـ dehydration
    كمبود روی‌ ـ zinc deficiency
    كم‌خونی‌ به‌ هنگام‌ بارداری‌ ـ anemia during pregnancy
    كم‌خونی‌ سلول‌ داسی‌شكل‌ ـ sickle cell anemia and sickle cell trait
    كم‌خونی‌ فقر آهن‌ ـ anemia iron deficiency
    كم‌خونی‌ ناشی‌ از كمبود اسیدفولیك‌ ـ anemia folic acid deficiency
    كم‌خونی‌ وخیم‌ ـ anemia pernicious
    كم‌خونی‌ هِمولیتیك‌ ـ anemia hemolytic
    كم‌كاری‌ پاراتیرویید ـ hypoparathyroidism
    كم‌كاری‌ تیرویید ـ hypothyroidism
    كورك‌ ـ boils
    كوفتگی‌ یا پارگی‌ چشم‌ ـ eye contusion or laceration
    كولیت‌ اولسرو ـ colitis ulcerative
    كولیك‌ شیرخواران‌ ـ colic in infants
    كهیر ـ hives
    كیست‌ پیلونیدال‌ ـ pilonidal cyst
    كیست‌ سباسه‌ (كیست‌ اپیدرمویید) ـ sebaceous cyst
    گاز گرفتن‌ حیوانات‌ ـ animal bites
    گاسترو آنتریت‌ ـ gastroenteritis
    گاستریت‌ (ورم‌ معده‌) ـ gastritis
    گرانولوم‌ چركی‌ ـ granuloma pyogenic
    گرانولوم‌ حلقوی‌ ـ granuloma annulare
    گرمازدگی‌ یا خستگی‌ گرمایی‌ ـ heatstroke or heat exhaustion
    گزش‌ و نیش‌ حشرات‌ ـ insect bites and stings
    گل‌ مژه‌ ـ stye
    گلودرد استرپتوكوكی‌ ـ strep throat
    گلومرولونفریت‌ ـ glomerulonephritis
    گیر كردن‌ مدفوع‌ در راست‌روده‌ ـ fecal impaction
    لابیرنتیت ـ labyrinthitis
    لارنژیت‌ ـ laryngitis
    لاروهای‌ مهاجر پوستی‌ ـ larva migrans cutaneous
    لكوپلاكی‌ ـ leukoplakia
    لنفوگرانولوم‌ ونروم‌ (ال‌جی‌وی‌) ـ lymphogranuloma venereum
    لنفوم‌ غیرهوجكین‌ ـ lymphoma non hodgkin's
    لنگیدن‌ ـ claudication
    لوپوس‌ اریتماتوی‌ دیسكویید ـ lupus erythematosus discoid
    لوپوس‌ اریتماتوی‌ منتشر (اس‌.ال‌.ای) ـ lupus erythematosus systemic
    لوسمی‌ حاد ـ leukemia acute
    لوسمی‌ لنفوسیتی‌ مزمن‌ ـ leukemia chronic lymphocytic
    لیپوم‌ ـ lipomas
    لیكن‌ پلان‌ ـ lichen planus
    ماستیت‌ (عفونت‌ پستان‌) ـ mastitis
    مالاریا ـ malaria
    مخملك‌ ـ scarlet fever
    مسمومیت‌ حاملگی‌ (پره‌اكلامپسی‌ و اكلامپسی‌) ـ toxemia of pregnancy
    مسمومیت‌ خون‌ (سپتی‌سمی‌) ـ blood poisoning
    مسمومیت‌ غذایی‌ ـ food poisoning
    مشكلات‌ باروری‌ در زنان‌ ـ fertility problems in women
    مشكلات‌ باروری‌ در مردان‌ ـ fertility problems in men
    مكیدن‌ شست‌ ـ thumb sucking
    ملانوم‌ ـ melanoma
    مننژیت‌ باكتریایی‌ ـ meningitis bacterial
    مننژیت‌ غیرچركی‌ ـ meningitis aseptic
    منوراژی‌ ـ menorrhagia
    مولوسكوم‌ كنتاژیوزوم‌ ـ molluscum contagiosum
    مونونوكلئوز عفونی‌ ـ mononucleosis infectious
    میاستنی‌گراو ـ myasthenia gravis
    میخچه‌ یا پینه‌ ـ corn or callus
    میگرن ـ headache migraine
    میلوم‌ متعدد ـ multiple myeloma
    میوكاردیت‌ ـ myocarditis
    ناتوانی‌ جنسی‌ در مردان‌ ـ impotence male sexual
    ناخوشی‌ صبحگاهی‌ در طی‌ بارداری‌ ـ morning sickness during pregnancy
    ناراحتی‌ یا درد به‌ هنگام‌ بلع‌ ـ dysphagia
    نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌ ـ congestive heart failure
    نارسایی‌ حاد كلیه‌ ـ renal failure acute
    نارسایی‌ غده‌ هیپوفیز ـ pituitary gland underactive
    ناركولپسی‌ ـ narcolepsy
    ناسازگاری‌ جنین‌ ـ Rh incompatibility
    ناشنوایی‌ و اختلال‌ در شنوایی‌ ـ hearing impairment or loss
    نامنظمی‌ ضرباهنگ‌ قلب‌ (آریتمی‌) ـ heart rhythm irregularity
    نشانگان‌ انسداد خروجی‌ قفسه‌ سینه‌ (نشانگان‌ دنده‌ گردنی‌) ـ thoracic outlet obstruction syndrome
    نشانگان‌ تونل‌ مچ‌ دستی‌ ـ carpal tunnel syndrome
    نشانگان‌ خستگی‌ مزمن‌ ـ chronic fatigue syndrome
    نشانگان‌ داون‌ ـ down syndrome
    نشانگان‌ رای‌ ـreye's syndromse
    نشانگان‌ روده‌ تحریك‌پذیر ـ irritable bowel syndrome
    نشانگان‌ ژیلبرت‌ ـ gilbert's syndrome
    نشانگان‌ شوك‌ سمی‌ (توكسیك‌) ـ toxic shock syndrome
    نشانگان‌ شوگرن‌ ـ sjogren's syndrome
    نشانگان‌ كارسینویید ـ carcinoid syndrome
    نشانگان‌ كوشینگ‌ ـ cushing's syndrome
    نشانگان گیلن باره ـ guillain barre syndrome
    نشانگان‌ مارفان‌ ـ marfan syndrome
    نشانگان‌ مفصل‌ گیجگاهی‌ ـ فك‌تحتانی‌ ـ temporomandibular joint (tmj) syndrome
    نشانگان‌ نفروتیك‌ (نفروز) ـ nephrotic syndrome
    نشانگان‌ ورود سریع‌ غذا به‌ روده‌كوچك‌ ـ dumping syndrome
    نقرس‌ ـ gout
    نقرس‌ كاذب‌ ـ pseudogout
    نوروپاتی‌ محیطی‌ (نوریت‌ محیطی‌) ـ peripheral neuropathy
    وارد آمدن‌ صدمه‌ به‌ مثانه‌ یا پیشابراه‌ ـ bladder or urethra injury
    واژینیت‌ باكتریایی‌ (واژینیت‌گاردنرلایی‌؛ واژینیت‌غیراختصاصی‌) ـ vaginitis bacterial
    واژینیت‌ تریكومونایی‌ (تریكومونیاز) ـ vaginitis trichomonal
    واژینیت‌ كاندیدیانی‌ (عفونت‌ قارچی‌ مهبل‌) ـ vaginitis candidal
    واژینیت‌ مونیلیایی‌ (عفونت‌ قارچی‌ مهبل‌) ـ vaginitis monilial
    واژینیت‌ یائسگی‌ (واژینیت‌ آتروفیك‌) ـ vaginitis postmenopausal
    واكنش‌ پوستی‌ آلرژیك‌ به‌ عفونت‌ پوست‌ ـ reaction to infection
    واكنش‌ در اثر تزریق‌ خون‌ ـ blood transfusion reaction
    واكنش‌های‌ دارویی‌ ـ drug hypersensitivity
    وریدهای‌ واریسی‌ ـ varicose veins
    وزوز گوش‌ ـ tinnitus
    وقفه‌ تنفسی‌ هنگام‌ خواب‌ ـ sleep apnea
    وولووواژینیت‌ قبل‌ از بلوغ‌ ـ vulvovaginitis before puberty
    هاری‌ (آب‌ ترسی) ـ rabies
    هپاتوما ـ hepatoma
    هپاتیت‌ ویروسی‌ ـ hepatitis viral
    هرپانژین‌ ـ herpangina
    هموفیلی‌ ـ hemophilia
    هیپرآلدوسترونیسم‌ ـ hyperaldosteronism
    هیپرپلازی‌ آندومتر ـ endometrial hyperplasia
    هیپرلیپیدمی‌ ـ hyperlipidemia
    هیپوگلیسمی‌ (كاهش‌ قند خون‌) ـ diabetes hypoglycemia
    هیپوگلیسمی‌ عملكردی‌ ـ hypoglycemia functional
    هیدرآدنیت‌ چركی‌ ـ hidradenitis suppurativa
    هیرسوتیسم‌ ـ hirsutism
    هیستوپلاسموز ـ histoplasmosis
    یائسگی‌ ـ menopause
    یبوست‌ ـ constipation
  معرفی و دانلود کتاب های بیشتر
   شناخت و شرح بیماری ها
مطالب دیگری از سایت

  دانلود کتاب " مواد غذایی مضر برای سلامتی "
چرا گیاه خوار شویم ؟ ( + دانلود پاور پوینت )
معرفی و دانلود کتاب " واژه نامه تغذیه "
معرفی و دانلود کتاب " تاریخ پزشکی " The History of Medicine
مستند " غذا مهم است " Foodmatters
آنتی بیوتیک های دوره کودکی = آلرژی های دوره بزرگسالی
درمان دیابت نوع یک با رژیم خام گیاه خواری در یک کودک
رابطه گیاهخواری و پیشگیری از سرطان های رایج ( سرطان سینه ، ریه ، پروستات و روده )


موضوع : بیماری ها، 
نشانک ها: معرفی کتاب، دانلود ها،
پیوندها :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه مجاز می باشد
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات